Kurumumuzda kendimizin kavramlaştırıp geliştirdiği öz çağrışımsal modeli uygulamaktayız.

Bu model içerdiği programla test edilmiş, deneyimlenmiş ve başarıya ulaşmıştır. Bir önceki dönemde bir soru otuz sözcük ve üç temel kavramdan oluşmaktaydı.

Dakika’da 90 sözcük okuyan birey bir soruyu dakikada 3 kez okuyup, 3 temel kavramdan birini seçip işaretleyebilmekteydi. Günümüzde ise, bir soru ortalama 140 sözcük yedi kavramdan oluşmaktadır.

Birey soruyu hem hızlı okumalı hemde soruda ki veriyi bilgiye, bilgiyi anlama, anlamı da yoruma dönüştürmelidir. Bu yeni sistem yalnızca çok soru çözerek yada çok çalışarak değil aynı zamanda bu düşünme sistematiği içselleştirilerek başarılabilir.

Bu bağlamda mihfer kavramlara çağrışım oluşturacak ve çağrışım kavramları olarak da nitelendirdiğimiz pekiştireçleri kullanarak daha hızlı, daha etkin bir öğrenme sistematiği oluşturmaktayız.

Pusula’da Teknoloji Kullanımını Nasıl Buluyorsunuz?

Pusula’da Kullanılan Kaynak ve Soru Çeşitliliğini Yeterli Buluyor Musunuz?

Bireye Özgü Eğitim Programı Sizin Öğrenme Modelinize Uyuyor Mu?